Forholdsregler angående COVID-19 hos Åreknuteklinikkene - Les mer

Åreknuteklinikkene er veldig klar over dagens situasjon og holder seg løpende oppdatert på myndighetens anbefalinger.

Åreknuteklinikkene overholder Helsedirektoratets forskrifter om hygiene, og hygienenivået vårt er ekstremt høyt, siden vi har tatt en rekke forholdsregler for å sikre både våre ansatte, men også deg som pasient.
Vi har tatt følgende forholdsregler for å sikre din sikkerhet og helse:

 • Bruk munnbind når du er på klinikken
 • Kom alene om det er mulig, med mindre ledsagelse er strengt nødvendig.
 • Å sprite hendene ved innganger og i venteområder.
 • Reduksjon av antall pasienter i venteområdene våre.
 • Økt avstand mellom stolene i venteområdet, slik at du sitter i god avstand fra andre pasienter.
 • Grundig og kontinuerlig rengjøring av håndtak og overflater i resepsjonen og venteområdene.
 • Spriting av dørhåndtak og alle overflater mellom hver pasient.

Vi tar alltid godt vare på pasientene våre, men akkurat nå tar vi bare ekstra godt vare på deg!

Imidlertid må alle pasienter og ansatte som har oppholdt seg på risikoområder for Covid-19 (Coronavirus) være hjemme de første 14 dagene etter hjemkomst, og kan først da komme til Åreknuteklinikkene under den forutsetning av at det ikke har vært noe feber og luftveissymptomer (hoste, sår hals eller kortpustethet).

Hvis det oppstår feber og luftveissymptomer, må du kontakte din egen lege på telefon, og kan først komme til Åreknuteklinikkene når Covid-19 (Coronavirus) infeksjonen er kurert.

Hvis du har vært i risikoområder eller har symptomer, kan du ringe oss og få flyttet din tid.

Opdateret: 10.11 2020
Lukk
Nordens ledende
Beste behandlingsmetoder
Over 25 000 behandlinger
Artikel

Varicekirurgi

27. juli, 2020

Varicer, også kjent som åreknuter, er noe mange synes er plagsomme. Varicer kan forårsake milde smerter og andre fysiske plager, som dessverre forverres med årene. Da problemene forårsaket av varicer blir langsomt verre, blir mange vant til problemene. Men varicer gir også psykiske plager. De psykiske plagene varierer fra person til person, uansett hvor omfattende varicene er.

De psykiske problemene skyldes hovedsakelig på grunn av at mange oppfatter varicene som kosmetisk sjenerende. Dette kan medføre til at vedkommende som har varicer vil unngå omstendigheter hvor det forventes at man skal vise sine bare bein. Hvorvidt varicer virkelig er sjenerende avhenger selvfølgelig helt av hvordan personen selv oppfatter dem. Hvis varicene gir begrensninger i personens liv på grunn av psykiske plager, er det en god grunn til å få varicekirurgi for å behandle dem.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva varicer er, hvorfor varicer oppstår, hvordan man forebygger varicer samt hvordan varicekirurgi og andre metoder kan brukes til å behandle varicer.

Hva er varicer, og hvorfor behandles de med kirurgi?

Varicer er vener som har svulmet opp på grunn av blodansamling og forårsaket et økt trykk i venen. Det er denne blodansamlingen, sammen med trykket, som får varicene til å slynge seg og som vises som blålige blodkar gjennom huden. Det at blodet i varicene virker blåaktig skyldes at det er lite oksygen. Varicer oppstår i venene og det er i venene at det oksygenfattige blodet blir pumpet til hjertet for å bli oksygenert igjen.

Varicer blir større over tid, noe som betyr at trykket i venene øker samtidig som varicene utvikler seg langs beina, både oppover og nedover. Varicene kan vanligvis først ses ved knehasene. Når varicene vokser, blir både de fysiske og mentale plagene større. Varicer kan bli så omfattende at de blir veldig synlige på leggene og helt ned til foten. På dette stadiet lider vedkommende nok av varicer, og som gir både fysiske plager i form av milde smerter, en følelse av tunge bein og åpne leggsår som ikke leges på egen hånd, så vel som psykiske problemer fordi varicer på dette stadiet er veldig synlige – til og med på avstand. 

Det er derfor man utfører varicekirurgi for å forhindre at varicene vokser til et så stort omfang at de blir til et hinder i hverdagen.

Hvorfor oppstår varicer?

Varicer oppstår først og fremst fordi det er feil i veneklaffene som regulerer blodstrømmen når blodet pumpes til hjertet. Veneklaffene sitter i venene for å forhindre at blodet strømmer nedover i beina mellom hjerteslagene. Hvis veneklaffene ikke er tette, vil blodet lekke nedover i beinet og samle seg i puljer under veneklaffene. Det er disse puljene som vokser over tid og til slutt blir til varicer. 

Veneklaffene slites med alderen, men det er hovedsakelig på grunn av arv av slitasjen på veneklaffene blir så omfattende at det oppstår varicer. Når varicer forekommer og hvor raskt det utvikler seg, avhenger også av faktorer som en person selv kan påvirke.

Varicekirurgi

Kan varicer forebygges slik at pasienten kan slippe varicekirurgi?

En ting som påvirker når varicer oppstår og hvor omfattende det blir, er en persons blodsirkulasjon. Hvis blodsirkulasjonen er god, blir belastningen på veneklaffene redusert. Blodet kommer helt enkelt høyere opp i beinet hver gang hjertet slår, og dette betyr at det ikke er tid til å strømme så mye blod nedover mot veneklaffene før hjertet slår igjen, sammenlignet med hvis blodsirkulasjonen er dårlig.

Å ha god blodsirkulasjon er derfor veldig viktig for å forebygge varicer. En god blodsirkulasjon opprettholdes blant annet ved å være fysisk aktiv, unngå overvekt og fedme, unngå å stå eller sitte stille i lengre perioder, og ved å holde beina høyere enn hjertet når du sitter eller ligger. Røyking og alkoholforbruk har også negative konsekvenser for blodsirkulasjonen. 

Til tross for at en person tar forebyggende tiltak for å unngå åreknuter, kan disse fremdeles oppstå og nå et omfang som betyr at varicekirurgi bør overveies for å redusere problemene som følger med varicer.

Hva er varicekirurgi?

Varicekirurgi er en av en rekke forskjellige behandlinger for varicer som tilbys en person som ønsker å fjerne sine varicer. På Åreknuteklinikkene er prosessen for å behandle varicer veldig enkel. Det begynner med at pasienten møter en av spesialistene innen karkirurgi ved Åreknuteklinikkene for en undersøkelse med ultralyd. Pasienten konsulterer deretter spesialisten om hvilken behandling som skal utføres for å få bukt med varicene.

De vanligste behandlingene for varicer er:

 • Laserbehandling: Venene der varicene sitter lukkes ved hjelp av en laser
 • Skumbehandling: Akkurat som ved laserbehandling blir venene lukket, men med skum i dette tilfellet
 • Flebektomi: En form for varicekirurgi der varicene fjernes ved å trekke dem ut gjennom et veldig lite snitt hvor varicene befinner seg
 • Stripping: Stripping er kanskje den mest tradisjonelle av alle behandlinger for varicer. Stripping er varicekirurgi som innebærer å gjøre et snitt i huden ved lysken og kneet, hvoretter venen trekkes ut med varicene ved hjelp av en sonde.

Sammendrag – Varicekirurgi

Varicer er synlige blodkar som ligger overfladisk under huden. Varicer er et annet ord for åreknuter, og de forekommer fordi blodet som skal pumpes til hjertet lekker gjennom veneklaffene og der samles puljer av blod som fortsetter å vokse videre beina.

Varicer kan forårsake både fysiske og psykiske plager. De fysiske plagene kan for eksempel være milde smerter og leggsår som er vanskelig å lege. De psykiske plagene kan være at vedkommende som har varicene vil unngå å vise sine bare bein.

Varicekirurgi er et samlenavn for forskjellige teknikker for å fjerne varicer, eller i det minste betydelig lindre plagene de forårsaker.

På Åreknuteklinikkene utføres varicekirurgi av Nordens ledende spesialister for varicer. De aller fleste behandlingene kan utføres på omtrent en time og kun lokalbedøvelse brukes. Pasienten kan reise hjem og gjenoppta den daglige aktiviteten umiddelbart etter behandlingen.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz er en av Nordens ledende spesialister innen moderne åreknutebehandlinger. Martin Lawaetz er kirurg ved karkirurgisk avdeling på Rigshospitalet i København. De siste syv årene har han vært en del av den ledende forskningen innen moderne åreknutebehandlinger som er publisert i anerkjente, internasjonale tidsskrifter.